Naučte se pracovat s nejpoužívanějšími programy, buďte tvůrčí a zlepšujte své počítačové dovednosti

Videocampus.cz pro oblast počítačů, to je:

  • profesionální výuka počítačových dovedností formou video-obsahu,
  • náplň připravená prověřenými lektory s bohatými zkušenostmi v oboru,
  • dostupnost tam, kde se cítíte nejlépe a tehdy, kdy Vám to vyhovuje,
  • novinka každý týden.

S přátelským pozdravem

Ing. Roman Uvíra
odborný redaktor

Objednat

Cena: 10140 Kč,-

Přehled modulů

Podmínky předplatného

Předplatné na On-line produkt Videocampus - počítač a digitální technika se vztahuje vždy na období 12 měsíců. Po obdržení objednávky je nakladatelstvím objednateli vystavena zálohová faktura na dobu předplatného 12 měsíců, která je objednateli zaslána emailem nebo poštou. Před odesláním objednávky On-line produktu v internetovém obchodu nakladatelství nebo současně s doručenou zálohovou fakturou je objednatel seznámen se Všeobecnými obchodními podmínkami pro On-line produkty. Po připsání platby předplatného na účet nakladatelství (do data splatnosti faktury) jsou objednateli zaslány na emailovou adresu uvedenou či sdělenou při objednávce produktu pokyny pro přihlášení a je aktivován jeho přístup do On-line produktu. Objednateli tímto vznikne právo užívání On-line produktu po dobu předplatného uvedenou na zálohové faktuře. Objednateli je současně zaslán emailem nebo poštou daňový doklad – faktura, ve které je opět uvedena doba předplatného.

 

Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně e-mailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem.

 

Cena 12 měsíčního předplatného je 10 140,- Kč.

 

K uvedené ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.

 

Součástí objednávky předplatného je také informační služba E-mailové noviny, která upozorňuje na nejnovější legislativní novinky v dané oblasti. Služba není podmínkou předplatného a je možné ji v patičce e-mailu odhlásit. Zároveň je možné tuto službu dále využívat i po ukončení předplatného některého z placených modulů on-line produktu.

3