Vážené dámy a Vážení pánové,

vítáme Vás na on-line portálu VideoCampus.cz – databáze videoseminářů modul DPH

Vítáme Vás na novém on-line portálu  VideoCampus.cz v sekci DPH. Tato horká novinka Vám přináší možnost vzdělávat se v této oblasti a to z kteréhokoli místa, jediným předpokladem je připojení na internet. 

Na našem portálu naleznete aktuální témata z oblasti DPH, které reflektují aktuality v oboru. Tyto informace Vám budou přednášet renomovaní autoři s bohatými zkušenostmi z praxe (např. Ing. Jana Kolářová či RNDr. Ivan Brychta) a Vy tak získáte potřebný náskok před konkurencí.

Mezi hlavní výhody tohoto on-line vzdělávání patří:
- můžete se vzdělávat kdykoliv a kdekoliv
- každý měscí 1 nový videoseminář
- k tématu videosemináře můžete lektorovi položit zdarma dotaz, na který Vám do 3 týdnů odpoví
- podklady, se kterými lektor pracuje, si můžete stáhnout do počítače a dále s nimi pracovat
- videoseminář trvá zhruba hodinu, je rozdělen do několika kapitol, mezi kterými si můžete pohodlně přepínat na to, co Vás zajímá

Pokud budete mít jakékoli otázky k Videoseminářům pro oblast daně a účetnictví, neváhejte mě kontaktovat

Se srdečným pozdravem

Ing. Eva Slavíková
odborná redaktorka

Objednat

Podmínky předplatného

Předplatné na On-line produkt Videocampus - databáze videoseminářů - modul DPH se vztahuje vždy na období 12 měsíců. Po obdržení objednávky je nakladatelstvím objednateli vystavena zálohová faktura na dobu předplatného 12 měsíců, která je objednateli zaslána e-mailem nebo poštou. Před odesláním objednávky On-line produktu v internetovém obchodu nakladatelství nebo současně s doručenou zálohovou fakturou je objednatel seznámen se Všeobecnými obchodními podmínkami pro On-line produkty. Po připsání platby předplatného na účet nakladatelství (do data splatnosti faktury) jsou objednateli zaslány na emailovou adresu uvedenou či sdělenou při objednávce produktu pokyny pro přihlášení a je aktivován jeho přístup do On-line produktu. Objednateli tímto vznikne právo užívání On-line produktu po dobu předplatného uvedenou na zálohové faktuře. Objednateli je současně zaslán emailem nebo poštou daňový doklad – faktura, ve které je opět uvedena doba předplatného.

Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně e-mailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem.

Cena 12 měsíčního předplatného je 4 596,- Kč. 

K uvedené ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.


10