Vážené dámy a Vážení pánové,

Vítáme Vás na novém on-line portálu  VideoCampus.cz v sekci daně a účetnictví. Tato horká novinka Vám přináší možnost vzdělávat se v této oblasti a to z kteréhokoli místa, jediným předpokladem je připojení na internet. 

Na našem portálu naleznete aktuální témata z oblasti daní a účetnictví, které reflektují aktuality v oboru. Tyto informace Vám budou přednášet renomovaní autoři s bohatými zkušenostmi z praxe (např. RNDr. Ivan Brychta) a Vy tak získáte potřebný náskok před konkurencí.

Mezi hlavní výhody tohoto on-line vzdělávání patří:
- můžete se vzdělávat kdykoliv a kdekoliv
- k tématu videosemináře můžete lektorovi položit zdarma dotaz, na který Vám do 3 týdnů odpoví
- podklady, se kterými lektor pracuje, si můžete stáhnout do počítače a dále s nimi pracovat
- videoseminář trvá zhruba hodinu, je rozdělen do několika kapitol, mezi kterými si můžete pohodlně přepínat na to, co Vás zajímá

Pokud budete mít jakékoli otázky k Videoseminářům pro oblast daně a účetnictví, neváhejte mě kontaktovat

Se srdečným pozdravem

Ing. Eva Hánová
odborná redaktorka

Objednat

Cena: 9990 Kč,-

Přehled modulů

Podmínky předplatného

Předplatné na On-line produkt Videocampus.cz - videosemináře pro daně a účetnictví se vztahuje vždy na období 12 měsíců. Po obdržení objednávky je nakladatelstvím objednateli vystavena zálohová faktura na dobu předplatného 12 měsíců, která je objednateli zaslána emailem nebo poštou. Před odesláním objednávky On-line produktu v internetovém obchodu nakladatelství nebo současně s doručenou zálohovou fakturou je objednatel seznámen se Všeobecnými obchodními podmínkami pro On-line produkty. Po připsání platby předplatného na účet nakladatelství (do data splatnosti faktury) jsou objednateli zaslány na emailovou adresu uvedenou či sdělenou při objednávce produktu pokyny pro přihlášení a je aktivován jeho přístup do On-line produktu. Objednateli tímto vznikne právo užívání On-line produktu po dobu předplatného uvedenou na zálohové faktuře. Objednateli je současně zaslán emailem nebo poštou daňový doklad – faktura, ve které je opět uvedena doba předplatného.

 

Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně e-mailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem.

 

Cena 12 měsíčního předplatného je 9 990,- Kč.

 

K uvedené ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.

 

Součástí objednávky předplatného je také informační služba E-mailové noviny, která upozorňuje na nejnovější legislativní novinky v dané oblasti. Služba není podmínkou předplatného a je možné ji v patičce e-mailu odhlásit. Zároveň je možné tuto službu dále využívat i po ukončení předplatného některého z placených modulů on-line produktu.

2