Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Ukázka obsahu:

Zastřený výkon závislé práce (tzv. švarcsystém)

Garance 16.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:32:09

Webinář se bude zabývat riziky spojenými se spoluprací s osobami samostatně výdělečně činnými, která vykazuje výkonu závislé práce. V našich podmínkách je toto jednání označováno jako švarcsystém. Kontrolní orgány používají pojem nelegální práce, za jejíž výkon hrozí vysoké pokuty. Definice nelegální práce byla novelou účinnou od 1. ledna 2024 zpřísněna. Budou vysvětleny základní pojmy, zejména závislá práce a její definiční znaky. Pozornost bude věnována pravidlu, podle kterého závislá práce musí být konána výlučně v pracovněprávním vztahu. Předmětem semináře bude také vysvětlení toho, co znamená podnikání, a za jakých podmínek lze OSVČ zadat zakázku legálně, bez rizika hrozícího právního postihu.

Kapitoly videa

loading

Obsah webináře:

  • Identifikační znaky závislé práce
  • Definice nelegální práce po změně od 1. ledna 2024
  • Projevy nadřízenosti a podřízenosti, výkonu práce jménem zaměstnavatele
  • Zastírání výkonu závislé práce jinými typy právních vztahů
  • Rozdíly mezi výkonem závislé práce a podnikáním
  • Posouzení smlouvy podle pravé povahy, překvalifikování závazku založeného jinou smlouvou na pracovněprávní vztah
  • Veřejnoprávní důsledky: pokuty a další sankce ze strany kontrolních orgánů
  • Doporučení ohledně nastavení podmínek legální spolupráce s OSVČ

Cílová skupina:

personalisté, manažeři lidských zdrojů, specialisté v oblasti práce a mezd, vedoucí zaměstnanci. Soukromý i veřejný sektor.

 

Lektor

JUDr. Jaroslav Stránský

JUDr. Jaroslav Stránský

Jaroslav Stránský je odborníkem na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity pracoval na právním oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů. V současné době působí na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení na Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Věnuje se přednáškové, lektorské a poradenské činnosti v oblasti pracovního práva a personalistiky. Zaměřuje se rovněž na problematiku kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu, včetně sociálního dialogu na úrovni Evropské unie.

Publikuje v odborném tisku a je autorem řady publikací v oblasti pracovního práva, včetně komentářů k zákoníku práce.

Soubory ke stažení

zastrena-zavisla-prace.pdf 0.82 MB
e-mailemodkaztisknout
Normální Velké Obří
záložkyPoznámkasdílet

Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulů:
Práce a mzdy | Kombi DU, DPH & PaM

 

Máte dostupný modul:
%usermoduletitle