Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Ukázka obsahu:

Zařazování majetku do daňových odpisových skupin

28.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:00:34

Rozbor postupu při zařazování hmotného majetku do daňových odpisových skupin pro účely stanovení odpisů, vč. souvisejícího pohledu na základní principy související klasifikace produkce a klasifikace stavebních děl.

Kapitoly videa

loading

Obsah videsemináře:

  • základní principy a postupy při zařazování majetku do daňových odpisových skupin podle přílohy č. 1 zákona o daních z příjmů (jak postupovat, co do které odpisové skupiny patří, postup při využití budov k více účelům),
  • obecný výklad ke klasifikacím používaným pro zatřídění hmotného majetku v zákoně o daních z příjmů (kde a co najdeme, jak postupovat),
  • základní zásady a postupy při aplikaci klasifikace stavebních děl CZ-CC na nemovité věci,
  • základní zásady a postupy při aplikaci klasifikace produkce CZ-CPA na hmotné movité věci,
  • postup při vyhledávání zatřídění dle přílohy č. 1 ZDP (výjimky, nestandardnosti) v příkladech.
e-mailemodkaztisknout
Normální Velké Obří
záložkyPoznámkasdílet

Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulů:
Daně a účetnictví | Daně a účetnictví & DPH | Kombi DU, DPH & PaM

 

Máte dostupný modul:
%usermoduletitle