Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Ukázka obsahu:

Školení BOZP zaměstnanců

Garance 6.5.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:32:18

Každý zaměstnanec má projít školením bezpečnosti práce. Videoseminář se věnuje obsahu těchto školení, zaměřuje se na osoby, které mohou školení provádět, představí způsoby provedení školení a možnosti přezkoušení znalostí.

Kapitoly videa

loading

Seminář určen pro:

Manažeři a referenti BOZP, osoby odborně způsobilé pro zajišťování úkolů v prevenci rizik, zaměstnavatelé, vedoucí zaměstnanci a všichni ostatní odpovědní za plnění povinností v prevenci rizik na pracovištích, auditoři systému managementu BOZP a další zájemci o problematiku.

Cíl semináře:

Každý zaměstnavatel je povinen pro své zaměstnance zajistit školení bezpečnosti práce. Co vše má obsahovat? Kdo jej může provádět? Jak často má být realizováno? To vše bude tématem tohoto semináře. Opomenuta nebudou ani profesní školení BOZP - pro řidiče motorových vozidel, svářeče a další. Věnovat se též budeme způsobu realizace školení (přednáška, e-learning, samostudium) a přezkoušení (pohovor, test atd.).

Obsah semináře:

 • Základní informace o BOZP
 • Školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP  
 • Školení požární ochrany
 • Rizika a přijatá opatření
 • Informace o výsledcích kategorizace prací
 • Další informace o BOZP
 • Seznámení nebo poučení
 • Školení první pomoci
 • Profesní školení pro zajištění BOZP
 • Školení řidičů motorových vozidel
 • Školení zaměstnanců cizích firem
 • Realizace školení BOZP - osnova
 • Kdo může školit?
 • Školení prováděná externistou
 • Jiné způsoby realizace školení
 • E-learning

Lektor

Tomáš Neugebauer

Tomáš Neugebauer

v oblasti BOZP pracuje nepřetržitě více než dvacet let. Je interním auditorem systému managementu BOZP, specializuje se na vytváření systémů řízení v oblasti BOZP a na využívání informačních a komunikačních technologií v této oblasti. Je autorem jedenácti publikací a provádí lektorskou činnost. Též je autorem odborného obsahu a systému e-learningových projektů školení BOZP a PO, které Evropská agentura pro BOZP ocenila titulem "Doporučený příklad". V roce 2012 se stal vítězem soutěže "Profesionál BOZP".

e-mailemodkaztisknout
Normální Velké Obří
záložkyPoznámkasdílet

Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulů:

 

Máte dostupný modul:
%usermoduletitle