Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Ukázka obsahu:

První pomoc I

Garance 11.7.2013, , Zdroj: TV-VIDEOPRODUKCE, s.r.o. (http://www.videoprodukce.eu/), Délka videa: 00:29:18

Videoseminář pro teoretickou přípravu a nácvik poskytnutí první pomoci.

Kapitoly videa

loading

Pořad se věnuje poskytnutí první pomoci u vybraných typů úrazových dějů. Po informaci o postupu přivolání záchranné služby jsou rozebrány nejčastější typy krvácení (vlásečnicové, tepenné a žilní) a postupy, jak přiložit tlakový obvaz, jak nalézt u postiženého tlakové body a jak přiložit zaškrcovadlo. Další části se věnují popáleninám, poraněním hlavy, úrazu elektrickým proudem, poraněním očí, poleptáním, poraněním hrudníku a poraněním páteře a míchy.

e-mailemodkaztisknout
Normální Velké Obří
záložkyPoznámkasdílet

Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulů:

 

Máte dostupný modul:
%usermoduletitle