Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Ukázka obsahu:

Práva a povinnosti ředitelky od A do Z

Garance Datum konání: 11.12.2023, 16:15 - 17:45, Mgr. Lenka Polášková

Práva a povinnosti ředitele školy nalezneme v zákoně č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Práva a povinnosti jsou vymezena v § 164 odst. 1 a odst. 2 dále pak § 165 odst. 1 a odst. 2 a § 166 odst. 1 až odst. 11. Práva a povinnosti ředitele školy ale nevyplývají pouze a jenom ze školského zákona. V případě, že je statutárním orgánem, jedná jeho jménem v pracovněprávních vztazích. Zde má pak zajímavé postavení zaměstnavatele, ale i zaměstnance.

Jak je to ale s právy pedagogických pracovníků, zákonných zástupců, dětí? Kdy má právo dítě vyzvednout v mateřské škole osoba rozvedená a kdy osoba pověřená?

Obsah on-line semináře:

  • Práva a povinnosti ředitele školy
  • Práva a povinnosti zákonného zástupce,

Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulů:
Personalistika a HR

 

Máte dostupný modul:
%usermoduletitle