Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Ukázka obsahu:

Pracovnělékařské služby z pohledu zaměstnavatelů a zaměstnanců

Garance 14.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:06:49

Záznam přednášky ze semináře Pracovnělékařské posudky a pracovněprávní návaznosti konaného 23.11.2020.

Kapitoly videa

loading
 • současná legislativní úprava PLS a související předpisy
 • vymezení pracovnělékařských služeb a základní charakteristiky
 • volba poskytovatele a smluvní zajištění (§ 54 zákona č. 373/2011 Sb.)
 • povinnosti zaměstnavatele (§ 55 zákona č. 373/2011 Sb.)
 • povinnosti zaměstnance (§ 56 zákona č. 373/2011 Sb.)
 • posuzování zdravotní způsobilosti (§ 42 zákona č. 373/2011 Sb.)
 • zdravotní náročnost vykonávané práce
 • náležitosti žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky (§ 15 vyhlášky č. 79/2013 Sb.)
 • pracovnělékařská prohlídka – rozsah vyšetření (§ 7 vyhlášky č. 79/2013 Sb.)
 • prohlídka vstupní a periodická (§ 10, 11 vyhlášky č. 79/2013 Sb.) + periodická prohlídka u zaměstnanců na dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr - (§ 11 odst. 5 vyhlášky č. 79/2013 Sb.)
 • prohlídka mimořádná (§ 12 vyhlášky č. 79/2013 Sb.)
 • prohlídka výstupní a následná (§ 13 a § 14 vyhlášky č. 79/2013 Sb.)  

Lektor

Robert Křepinský

Robert Křepinský

je osobou odborně způsobilou v prevenci rizik a osobou odborně způsobilou v oblasti PO. Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se profesně věnuje již téměř třicet let. Od roku 1998 působí jako svazový inspektor bezpečnosti práce – metodik – specialista v OS UNIOS. Je členem Rady vlády pro BOZP – poradního orgánu vlády ČR, předsedou Stálého výboru pro legislativu při Radě vlády pro BOZP a předsedou Pracovní skupiny pro stanovení expozičních limitů chemických látek nebo směsí, odborným poradcem Pracovní skupiny BOZP při Radě hospodářské a sociální dohody ČR a členem Pracovní skupiny expertů BOZP při ČMKOS. Za dobu svého působení se stal autorem či spoluautorem řady publikací, například Hodnocení rizik a zástupci zaměstnanců (VÚBP Praha), Jak postupovat v případě nemoci z povolání nebo CD BOZP a hygiena ve škole. 

Soubory ke stažení

01_krepinsky_BOZP_pls_2020.pdf 3.64 MB
e-mailemodkaztisknout
Normální Velké Obří
záložkyPoznámkasdílet

Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulů:

 

Máte dostupný modul:
%usermoduletitle