Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Ukázka obsahu:

Pracovnělékařská péče, zkušenosti s poskytováním PLS, posudková péče, její úskalí a COVID-19

Garance 14.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:03:26

Kapitoly videa

loading

Praktické zkušenosti s poskytováním pracovnělékařských služeb zaměstnavatelům a vydáváním lékařských posudků s důrazem na součinnost na ose:

registrující poskytovatel zdravotních služeb ⇒ zaměstnanec ⇒ poskytovatel a lékař poskytující pracovnělékařské služby ⇒ zaměstnanec ⇒ zaměstnavatel

Novelizace z pohledu poskytovatele upřesnila podmínky, za kterých jsou vykonávány PLS. Snížila administrativní zátěž, jak bylo deklarováno? Vyjasnila novela prováděcí vyhlášky 79/2013 Sb., nejasnosti, které vznilky s novelou zákona č. 373/2011 Sb., zejména ohledně posudků?  

  • poskytovatelé pracovnělékařských služeb a jejich role v systému ochrany zdraví zaměstnanců,
  • poskytování PLS, dílčí úkony v rámci PLS,
  • pracovnělékařské prohlídky, součinnost s dalšími odbornými poskytovateli,
  • lékařské posudky a posudkové závěry, oprávněný poskytovatel, resp. posuzující lékař,
  • lékařský posudek vydáván pro účely pracovněprávních vztahů, avšak nikoliv za účelem posouzení zdravotní způsobilosti k práci,
  • postup a řízení při přezkoumání lékařského posudku.

Lektor

MUDr. Dana Kuklová,, CSc.

vystudovala Lékařskou fakultu hygienickou Univerzity Karlovy v Praze (1976). Již během studia se věnovala problematice hygieny práce a nemocí z povolání. V roce 1983 obhájila Vědeckou hodnost kandidáta lékařských věd v oboru hygieny. V roce 1991 získala specializaci v oboru všeobecné lékařství prvního stupně, v roce 2001 specializaci v oboru veřejné zdravotnictví, kdy obhájila atestační práci koncepčního zaměření "Pracovnělékařské služby v systému zdravotní péče v České republice". Je členkou Společnosti pracovního lékařství ČSL JEP. Věnuje se přednáškové činnosti a je autorkou popř. spoluautorkou řady článků zabývajících se problematikou ochrany zdraví při práci, pracovnělékařských služeb, posudkové péče, včetně posuzování zdravotní způsobilosti k práci, nemocí z povolání nebo posudkové péče pro účely nemocenského pojištění, problematikou aplikace právních předpisů v dané oblasti, při jejichž tvorbě dlouhodobě spolupracuje.

Soubory ke stažení

02_KUKLOVA_listopad_2020_bile_pozadi.pdf 1.11 MB
e-mailemodkaztisknout
Normální Velké Obří
záložkyPoznámkasdílet

Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulů:

 

Máte dostupný modul:
%usermoduletitle