Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Ukázka obsahu:

Management rizik v BOZP

Garance 25.3.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:46:11

Systémové pojetí BOZP od každého zaměstnavatele vyžaduje, aby na svých pracovištích řídil rizika vyplývající z výkonu jednotlivých pracovních činností. Jedná se o zákonnou povinnost každého zaměstnavatele.

Kapitoly videa

loading

Seminář určen pro:

Manažeři a referenti BOZP, osoby odborně způsobilé pro zajišťování úkolů v prevenci rizik, zaměstnavatelé, vedoucí zaměstnanci a všichni ostatní odpovědní za plnění povinností v prevenci rizik na pracovištích, auditoři systému managementu BOZP a další zájemci o problematiku.

Cíl semináře:

Poslechem on-line semináře získáte informace nejen o systémovém přístupu k BOZP, ale především o základních nástrojích řízení BOZP: vyhledávání a vyhodnocování rizik při práci a kategorizaci prací. Dozvíte se, jakým způsobem rizika vyhledávat a vyhodnocovat a jak určit vhodná opatření k omezení jejich vlivu, tedy jak naplnit požadavky právních předpisů v oblasti managementu rizik při práci. Dozvíte se také o povinnostech zaměstnavatele v souvislosti s rizikovými pracemi, které vykonávají jeho zaměstnanci.

Obsah semináře:

  • současné systémové pojetí BOZP,
  • systémy řízení BOZP (vlastní, OHSAS 18001, Bezpečný podnik, ILO-OSH 2001),
  • základní zdroje povinností zajištění BOZP (právní předpisy, posuzování rizik při práci, kategorizace prací),
  • příprava na vyhledání a vyhodnocení rizik při práci, analýza rizik na pracovišti (identifikace nebezpečí a odhad rizika),
  • hodnocení rizik při práci, přijetí opatření,
  • kategorizace prací a rizikové práce.

 

Lektor

Tomáš Neugebauer

Tomáš Neugebauer

v oblasti BOZP pracuje nepřetržitě více než dvacet let. Je interním auditorem systému managementu BOZP, specializuje se na vytváření systémů řízení v oblasti BOZP a na využívání informačních a komunikačních technologií v této oblasti. Je autorem jedenácti publikací a provádí lektorskou činnost. Též je autorem odborného obsahu a systému e-learningových projektů školení BOZP a PO, které Evropská agentura pro BOZP ocenila titulem "Doporučený příklad". V roce 2012 se stal vítězem soutěže "Profesionál BOZP".

e-mailemodkaztisknout
Normální Velké Obří
záložkyPoznámkasdílet

Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulů:

 

Máte dostupný modul:
%usermoduletitle