Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
zvýraznit
Input:

Ukázka obsahu:

Konference BOZP v roce 2021 (14.12.2020) - Dotazy, odpovědi a diskuse k bloku Fyzická zátěž

Garance 14.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:34:42

Již šestý ročník konference - pokračování úspěšné akce z předchozích let s podtitulem Zaměstnavatelé, zaměstnanci a odborně způsobilé osoby - legislativa, povinnosti a další novinky v oblasti BOZP. Z důvodu pandemické situace se tento ročník konal on-line.

Kapitoly videa

loading

Diskuse a odpovědi na dotazy po skončení bloku k Fyzické zátěží, která byla jedním z hlavních témat tohoto ročníku. 

Lektor

Robert Křepinský

Robert Křepinský

je osobou odborně způsobilou v prevenci rizik a osobou odborně způsobilou v oblasti PO. Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se profesně věnuje již téměř třicet let. Od roku 1998 působí jako svazový inspektor bezpečnosti práce – metodik – specialista v OS UNIOS. Je členem Rady vlády pro BOZP – poradního orgánu vlády ČR, předsedou Stálého výboru pro legislativu při Radě vlády pro BOZP a předsedou Pracovní skupiny pro stanovení expozičních limitů chemických látek nebo směsí, odborným poradcem Pracovní skupiny BOZP při Radě hospodářské a sociální dohody ČR a členem Pracovní skupiny expertů BOZP při ČMKOS. Za dobu svého působení se stal autorem či spoluautorem řady publikací, například Hodnocení rizik a zástupci zaměstnanců (VÚBP Praha), Jak postupovat v případě nemoci z povolání nebo CD BOZP a hygiena ve škole. 

JUDr. Martin Mikyska

JUDr. Martin Mikyska

advokát a soudní znalec pro obor ekonomika, odvětví mzdy se zvláštní specializací náhrady za ztrátu na výdělku při úrazech a nemocech z povolání. 

Mgr. Radim Pektor

Mgr. Radim Pektor

Je spolumajitelem společnosti PREVENTADO s.r.o. podnikající v oblastech pracovnělékařských služeb, ergonomie, BOZP-PO a EHS softwarových řešení. Vystudoval obor ochrana veřejného zdraví na Ostravské univerzitě. Již při studiu se aktivně zajímal o fyziologii člověka a od roku 2006 pracuje v autorizované laboratoři fyziologie a ergonomie práce. Je OZO v prevenci rizik, technikem požární ochrany a členem České ergonomické společnosti. Aktivně se zapojuje do inovačních procesů ve fyziologii práce. Má rád sport, indickou kuchyni a svoji ženu Markétu, se kterou má dvě děti.

Ing. Milan Kondziolka

Ing. Milan Kondziolka

je odborně způsobilou osobou v prevenci rizik, odborně způsobilou osobou v oblasti požární ochrany a koordinátorem BOZP na staveništi. V současnosti působí jako odborný poradce pro BOZP a PO a je jednatelem a spoluzakladatelem společnosti PreventCom, která zaměstnává špičkové odborníky na oblasti BOZP, PO a podnikové ekologie. Předtím pracoval jako OHS metodik ve společnosti Telefonica O2 Czech Republic a jako HSE Manager v Českém Telecomu a.s. Je členem znaleckého ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – České asociace pro prevenci rizik, členem rady sdružení Společná vize: bezpečnost práce na staveništi, místopředsedou Komory BOZP a PO Jihočeského kraje, členem rady Komory BOZP a PO ČR, a členem stálého výboru pro vzdělávání a výzkum Rady vlády pro BOZP. V letech 2001 – 2009 byl členem pracovní skupiny pro trvale udržitelný rozvoj European Telecommunications Network Operators' Association.

MUDr. Lukáš Šoltys

MUDr. Lukáš Šoltys

Absolvent 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Od 90. let pracoval v poradenské společnosti Mercuri International jako vedoucí projektů pro klíčové zákazníky, zaměřených zejména na sales management, leadership a vyjednávání. Spoluvytvořil školicí program Train the Trainers, kterým za dobu jeho působení v této společnosti prošlo přes 900 zaměstnanců z předních českých firem. Od roku 2002 je spoluvlastníkem společnosti Premedis s.r.o., která se specializuje na optimalizaci a inovaci v oblasti ergonomie, ochrany zdraví při práci a vytváření pracovní pohody. Od roku 2017 je předsedou České ergonomické společnosti a významně se podílí na rozvoji tohoto oboru v ČR. Absolvoval řadu tuzemských i mezinárodních vzdělávacích programů zaměřených především na ergonomii a efektivní prevenci nemocí z povolání.

doc. MUDr. Pavel Urban, CSc.
e-mailemodkaztisknout
Normální Velké Obří
záložkyPoznámkasdílet

Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulů:
Práce a mzdy | Kombi DU, DPH & PaM

 

Máte dostupný modul:
%usermoduletitle