Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Ukázka obsahu:

DPH versus nemovité věci

12.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:37:27

Obsahem webináře je ucelený pohled na problematiku DPH ve vztahu k nemovitým věcem, ať už se jedná o nájemní vztah, jejich dodání (prodej) anebo o jejich opravy, údržbu nebo technické zhodnocení.

Kapitoly videa

loading

Výběr z obsahu:

  • Nájem nemovitých věcí z pohledu DPH (kdy se jedná o zdanitelné plnění a kdy o plnění
    osvobozené bez nároku na odpočet)
  • Dodání nemovité věci (kdy se jedná o zdanitelné plnění a kdy o plnění osvobozené bez nároku
    na odpočet, kdy aplikovat režim přenesené daňové povinnosti)
  • Sazby DPH při opravách, údržbě a technickém zhodnocení nemovitých věcí
  • Možnosti odpočtu DPH u nemovitých věcí (krácení koeficientem, úprava odpočtu)
  • Související výklad GFŘ a MF

K dispozici bude podkladový materiál, možnost klást během on-line semináře dotazy k probírané problematice.

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých odborných periodik. S nakladatelstvím Verlag Dashöfer spolupracuje od roku 1999. 

Publikační činnost: Pro Verlag Dashöfer se jako spoluautor podílí např. na publikacích Přehled změn v daních a účetnictví a Daňově uznatelné náklady.

Soubory ke stažení

230711-dph-versus-nemovite-veci.pdf 0.7 MB
e-mailemodkaztisknout
Normální Velké Obří
záložkyPoznámkasdílet

Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulů:
DPH | Daně a účetnictví | Daně a účetnictví & DPH | Kombi DU, DPH & PaM

 

Máte dostupný modul:
%usermoduletitle