Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Ukázka obsahu:

Daňové souvislosti účtování v hospodářském roce

Garance 29.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:34:55

Obsahem on-line semináře je ucelený pohled na problematiku hospodářského roku nejen z pohledu účetního vymezení a souvisejících pravidel, ale též ve vztahu k daním (zejména dani z příjmů) a daňovým povinnostem.

Kapitoly videa

loading

Výběr z obsahu:

  • vymezení hospodářského roku účetními předpisy, postup při změně účetního období z pohledu účetnictví a ve vztahu ke správci daně
  • přechodné období z pohledu podávání přiznání (období, které nemusí být zdaňovacím)
  • možností uplatnění daňových nákladů z pohledu zákona o daních z příjmů
  • odlišnosti uplatnění některých postupů (odpisování, daňové rezervy, opravné položky apod.) z daňového pohledu
  • speciální pravidla pro aplikaci hospodářského roku u podnikajících fyzických osob
  • ilustrace na příkladech.

K dispozici bude podkladový materiál, možnost klást během on-line semináře dotazy k probírané problematice.

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých odborných periodik. S nakladatelstvím Verlag Dashöfer spolupracuje od roku 1999. 

Publikační činnost: Pro Verlag Dashöfer se jako spoluautor podílí např. na publikacích Přehled změn v daních a účetnictví a Daňově uznatelné náklady.

Soubory ke stažení

Hospodářský_rok.pdf 0.56 MB
e-mailemodkaztisknout
Normální Velké Obří
záložkyPoznámkasdílet

Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulů:
DPH | Daně a účetnictví | Daně a účetnictví & DPH | Kombi DU, DPH & PaM

 

Máte dostupný modul:
%usermoduletitle