Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Ukázka obsahu:

Časové rozlišení - účetní a daňový pohled

14.3.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:03:19

Má-li být údaj o hospodářském výsledku spolehlivý (má-li odpovídat tomu, jak je vymezen), pak musí i náklady a výnosy tomuto vymezení vyhovovat, tj. musí uvažovat náklady, které souvisejí pouze s daným obdobím – a na druhé straně i výnosy, které jsou výsledkem činnosti pouze v příslušném období.

Kapitoly videa

loading

Výsledkem nejrůznějších podnikatelských aktivit jsou v obecné rovině výkony, v konkrétnější rovině pak výrobky, práce nebo služby. K dosažení těchto výkonů je třeba vynaložit nejrůznější konkrétní vstupy: materiál, energii, práci zaměstnanců, služby jiných podnikatelských subjektů, stroje a zařízení. Množství těchto vynaložených vstupů lze sledovat v konkrétních naturálních jednotkách, chceme-li zjistit jejich celkové množství, je třeba je převést na společný jmenovatel, na peněžní vyjádření.

          Náklady lze pak vymezit jako v peněžních jednotkách vyjádřený objem prostředků vynaložených na dosažené výkony (výrobky, práce, služby).

Výsledkem činnosti podniku jsou výkony (výrobky, práce, služby), jejich vytvoření představuje přírůstek prostředků, které má podnik k dispozici. Peněžní vyjádření těchto výkonů získaných v činnosti podniku je v účetnictví označováno jako výnosy.

Lektor

Ing. Dana Kubíčková CSc.

Ing. Dana Kubíčková, CSc.

VŠFS - katedra podnikové ekonomiky financí, vedoucí sekce účetnictví

e-mailemodkaztisknout
Normální Velké Obří
záložkyPoznámkasdílet

Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulů:
Daně a účetnictví | Daně a účetnictví & DPH | Kombi DU, DPH & PaM

 

Máte dostupný modul:
%usermoduletitle